Branka Nikolić

Rođena 1944 godine u Beogradu, posle gimnazije prirodno-matematički smer, diplomira sam na medicinskom fakultetu u Beogradu 1970 godine.

Radno iskustvo :


 • Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu I medicine sporta od 1974-1989
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice 1989-2009
 • Qunttas Viva 2012-2013
 • Medi group od 2014 I dalje  

Usavršavanja:  


 • specijalizacija iz medicine sporta (tada fiskulturne medicine) 1979 godine,
 • uža specijalizacija- funkcionalna medicina 1989 godine sa temom “Nivo fizičke aktivnosti i vodeći  faktor rizika za pojavu koronarne bolesti u izabranoj populaciji “,
 • škola ultrazvuka Kragujevac  ultrazvuk u dijagnostici u neurologiji i angiologiji 1991-radila dopler arterija i vena nogu i ruku,   
 • ECPD škola za TCM tri kursa  1994,
 • napredni kurs akupunkture Peking, Univ. za TKM 1995
 • ECPD seminar elektrostimulacije 2001, 
 • Osnovni edukativni kurs kvantne medicine; Viši nivo kvantne medicine MRT 2008,
 • Škola klasične homeopatije 2009-2010,
 • Viši nivokvantne medicine BRT 2011.

Seminari i simpozijumi:


 • FIMS simpozijum sp.medicine 1977,
 • ICMART kongres Sofija 1995  
 • Internacionalni simpozium akupunkture moksibustije i masaže Peking 1995,
 • 8- mi kongres Udruženja za minimalnu invazivnu terapiju Komo 1996,
 • ICMART kongres  Nikozia 1997 
 • 9-ti kongres Udruženja za minimalnu invazivnu terapiju  Kjoto 1997,
 • kongres sporske med. Tel Aviv  1998,
 • ICMART 2000 Beč,
 • Majski susreti zdravstvenih radnika Zlatibor 2004,
 • kontinuirana medicinska edukacija – Akutna i hronična obolenja vena 2004,
 • zvanje primarijus 2005.
 • sudski veštak iz oblasti sportske medicine