Dr Jovo Ćuk

Doktor medicine rođen je 1990 godine u Beogradu. Završio je srednju medicinsku školu “Beograd” smer fizioterapeutski tehničar.

Jula 2017. je završio Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu. Pripravnički staž odradio je u koronarnoj jedinici UC KCS. Pocetkom 2018 postaje clan “Cardio Sport” tima, gde se bavi sistemskim pregledima sportista, učestvuje u medicinskom obezbeđivanju mnogih sportskih događaja u organizaciji Odbojkaškog Saveza Beograda(OSB), Rukometnog saveza Beograda(RSB) i Studentskoj udruženja Univerziteta u Beogradu(SUUB) i mnogih drugih događaja.

Aktivan učesnik mnogobrojnih kongresa i edukacija iz oblasti Sportske Medicine .Od Decembra 2017. radi kao doping kontrolor Antidoping Agencije Srbije(ADAS). Sluzi se perfektno Engleskim i Nemačkim jezikom.