Dr Saška Minić

Rođena je 12.05.1993. godine u Valjevu. Završila OŠ ”Milan Munjas” u Ubu (2004.-2008. god.) sa odličnim ocenama, nagrađena Vukovom diplomom za izuzetan uspeh.

Gimnaziju ”Branislav Petronijević” Ub završila je 2012. godine kao nosilac Vukove diplome i priznanja Učenika generacije 2011/2012. 2012. godine je upisala integrisane osnovne i master akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i isti završila 02. jula 2018. godine sa prosečnom ocenom 8,70.

Bila je član Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine – IFMSA Srbija i za njih učestvovala u mnogim dobrovoljnim akcijama.

Kao autor i koautor 4 naučna rada učestvovala je na 58. i 59. Kongresu biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem (2017. i 2018. god.).

Od februara 2019. do avgusta 2019. radila je na poziciji doktora medicine u ”Službi za zdravstvenu zaštitu dece i odraslih sa kućnim lečenjem i negom” u Domu zdravlja Ub.