Usluge koje pružamo

Kardiologija

Naš stručni tim obezbeđuje kompletnu kardiološku dijagnostiku (EKG, dvadesetčetvoročasovni holter EKG-a i/ili krvnog pritiska, određivanje kadiospecifičnih enzima, fizikalni pregled, ultrazvučni pregled), određivanje i korigovanje kardiološke terapije, kao i praćenje nakon infarkta miokarda ili operacije srca.

Sportska medicina

Dugogodišnje iskustvo u organizaciji i obezbeđivanju sigurnosti na svim vrstama sportskih manifestacija, podrška i praćenje timova na pripremama i utakmicama u zemlji i inostranstvu. Takođe, organizujemo pojedinačne, ali i kolektivne sportske preglede, kako kod nas u ordinaciji, tako i na terenu, uz korišćenje portabilne aparature neophodne za adekvatno određivanje zdravstvene sposobnosti. Želimo da istaknemo i da pružamo i mogućnost sportsko-medicinskog veštačenja.

Ultrazvučna dijagnostika

Savremena aparatura obezbeđuje komfor, kvalitetnije sagledavanje zdravstvenog stanja, kao i kraće vreme pregleda. Ehokardiografija (ultrazvučni pregled srca), ultrazvučni pregled abdomena, arterija, vena, kao i mekih tkiva

Fizikalna

Fizikalna terapija je deo fizikalne medicine koja koristi prirodne agense u lečenju, oporavku ili osposobljavanju osoba sa problemima kao što su teže i lakše povrede koje su posledica fizičke traume, iščašenja, uganuća, prelomi, sportske povrede u periodu postoperativnog oporavka, nakon dužeg mirovanja, kod hroničnih stanja degenerativnih i reumatskih oboljenja, kod cervikalnog i lumbalnog sindroma, kod stanja koja nastaju kao posledica moždanog udara, kod pareza i paralize

Konsultacije

Saradnja sa eminentnim stručnjacima iz više medicinskih oblasti pruža Vama mogućnost da u ordinaciji ili kod Vas obavimo konsultativne preglede iz oblasti kardiologije, sportske medicine, kardiohirurgije i vaskularne hirurgije.