Radmila Radojević Popović

Rođena 08.07.1966. godine u Zrenjanjinu. Srednju školu za zaršila 1985. godine u Topoli, smer laboratorijski tehničar za biologiju. Udata. Ima jedno dete.
Govori ruski, engleski i slovenački.
Medicinski fakultet završila 1994. godine u Beogradu. Specijalizaciju medicine sporta završila 1999. godine na medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala 2016. godine na medicinskom fakultetu u Kragujevcu iz oblasti eksperimentalne i primenjene fiziologije sa sportskom medicinom, sa temom,, Uticaj različitih vidova fizičke aktivnosti na
oksido- redukcioni status ronilaca,,.

Usavršavanja


Specijalizaciju iz oblasti baromedicine završila 2018. godine na medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 1995 do 2002. godine radila kao lekar Centru a potom i u Zavodu za hiperbaričnu medicinu u Beogradu.
U periodu od 2002 do 2014. godine Radila kao policijski službenik na poslovima zdravstvene zaštite u MUP- u, Žandarmerija (Od 2002 do 2004. godine u Beogradskom odredu Žandarmerije. U periodu 2004. do 2006. godine u Protivterorističkoj jedinici, a od 2006 do 2014. godine u Ronilačkom centru Žandarmerije ).

  • Od 2014. godine i sada radi kao lekar u Specijalnoj bolnici za hiperbaričnu medicinu u Beogradu.
  • Od 2019. godine radi kao stručni konsultant u ordinaciji ,, Cardio Sport,, u oblasti medicine sporta.
  • Ima objavljeno više radova, kao prvi autor ili koautor, u stranim i našim časopisima.
  • Učestvovala u više navrata na kongresima i naučnim skupovima, kao autor radova i postera.