U specijalističkoj ordinaciji sportske medicine, CARDIO SPORT, pažljiv odabir stručnih i vrsnih pojedinaca koji čine vrhunski tim lekara od izuzetne je važnosti za pružanje visokokvalitetne zdravstvene usluge i postizanje izvanrednih rezultata u medicinskoj praksi.

Velika pažnja posvećena je odabiru medicinskog osoblja i savremene opreme, kao i stručnom medicinskom kadru sa višegodišnjim iskustvom u struci. Naši lekari su sa bogatim iskustvom i strašću prema medicini i sportu, visokoobrazovani specijalisti, istaknuti profesori, nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. O našem kvalitetu može da posvedoči više desetina hiljada zadovoljnih sportista i pacijenata.

 

Prim. dr sci. med. Branka Nikolić

Dr med. spec. Vuk Andrijašević

Mr. Sci. Lazar Vrga

Dr med. spec. Marija Mitrović

Dr med. spec. Nataša Janković

Prim. dr sci. med. Nataša Kovačević-Kostić

Doc. dr sci. med. Ilija Bilbija

Doc. dr sci. med. Voin Brković

Dr med. spec. Oliver Radmili

Dr med. spec. Branko Gaković

Ass. dr med. spec. Igor Lazić

Ass. dr med. spec. Ranko Trailović

Ass. dr med. spec. Marko Popović

Ass. dr med. spec. Miloš Sladojević

Dr med. Saška Minić

Dr med. Mina Zlatković

Dr med. Miloš Mijailović

Dr med. Marija Kitanović

Vms. Anica Šarac

Vft. Aleksandar Jakšić

Izuzetan i profesionalan tim stručnjaka sportske medicine sa kojima sarađujemo jer smatramo da o najboljima treba da brinu najbolji. Hvala „Cardio Sport”-u na svemu!

Dragutin Topić / proslavljeni atletičar