Rođen 1982. godine u Surdulici.

Završena osnovna škola (nosilac Vukove diplome) i srednja škola za farmaceutskog tehničara (odličan uspeh) u Kruševcu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završen 2010.godine prosečnom ocenom 8,3. Škola rezervnih oficira pri VMA završena 2011. godine prosečnom ocenom 9,37 kao prvi u rangu 98. klase. Specijalizacija iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije završena 2019. godine odličnim uspehom. U toku doktorske studije na medicinskom fakultetu iz oblasti neuronauka, kao i uža specijalizacija iz intenzivne medicine.

Od 2011. godine u Centru za anesteziologiju i reanimatologiju služba Klinike za neurohirurgiju Univerzitetskog Kliničkog Cetra Srbije. Uzima redovno aktivno učešće na domaćim i medjunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Poseduje višegodišnje iskustvo u zbrinjavanju , lečenju i ranom oporavku, preoperativnoj pripremi, opštoj endotrahealnoj anesteziji, sedaciji za potrebe terapije i dijagnostike, drumskom i avionskom medicinskom transportu kritično obolelih adultnih i pedijatrijskih pacijenata.