Rođen u Beogradu 1982. godine. Završio Treću beogradsku gimnaziju. 2001.god upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu na kojem je završio osnovne studije, a potom završio specijalizaciju – grudna hirurgija sa odličnom ocenom.

Učesnik brojnih kongresa u zemlji i inostranstvu, član organizacionog odbora Trećeg južno-evropskog udruženog sastanka torakalnih anesteziologa i hirurga organizovanog u Beogradu 2023. godine.

Auto i koautor brojnih naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima iz oblasti grudne hirurgije, pulmologije i plućne patologije.

Koautor dva poglavlja u udžbeniku za postdiplomsku nastavu izdatog od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Odabrana poglavlja u pulmologiji.

Doktorant Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu iz oblasti rekonstruktivne hirurgije, disertacija u izradi.

Usavršavanja:

  • Chest Wall Course, Cadaver Workshop, March 17th – March 18th 2022, Institute of Anatomy, University of Basel, Switzerland
  • Thoracic Ultrasound Training Programme – Certified Training Programme, European Respiratory Society, kurs završen 28. maja 2021. g.
  • Introduction to Flexible Bronchoscopy (IFB) Course, 28.-30.9.2017. g., Beograd, Univerzitetski klinički centar Srbije u organizaciji World Association for Bronchology & Interventional Pulmonology, Bronchoscopy International i Respiratornog udruženja Srbije

Zaposlen kao specijalista grudne hirurgiju u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.