Specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

Rođen 1985 godine u Petrovcu na Mlavi. Završio osnovnu školu u Žagubici. Promovisan u učenika generacije Srednje medicinske škole u Zaječaru u generaciji 2000/2004. Od 2002 radio kao edukator Prve pomoći u organizaciji Crvenog krsta.  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio u septembru 2010, diplomskim radom na temu „Kardiopulmonalna reanimacija“ . Po završetku lekarskog staža i polaganja stručnog ispita  od novembra 2011. zapolsen u Centru za anesteziologiju na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Položen specijalistički ispit iz Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije odličnim uspehom.  Izabran za Kliničkog asistenta na katedri Hirurgije sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu Univerzioteta u Beogradu 2021. godine. Trenutno na Doktorskim studijama iz oblasti kardiovaskularne fiziologije. Autor i koautor više naučnoistraživačkih radova. Predavač na nekoliko nacionalnih i međunarodnih kongresa iz oblasti anesteziologije, hirurgije, intenzivnog lečenja. Oženjen, otac jednog deteta.