Rođen 1975. u Beogradu, Srbija

2001. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2007. završio specijalizaciju iz Opšte hirurgije, a 2014. užu specijalizaciju iz Kardiohirurgije takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 2019. član Evropskog borda za kardiotorakalnu hirurgiju.

2021. stekao zvanje doktora medicinskih nauka. 2023. izabran u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 2007. zaposlen na Klinici za kardiohirurgiju UKCS.