UŽA PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

 •   Akutna i hronična oboljenja bubrega
 •   Glomerulske bolesti
 •   Oboljenja bubrega u sklopu sistemskih bolesti
 •   Kalkuloza bubrega

Radno iskustvo:

 • 2007. Opšta bolnica Negotin – Služba hitne medicinske pomoći i Odeljenje interne medicine
 • 2012. Klinika za nefrologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije
 • 2014. Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu

Obrazovanje:

 • 2005. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – osnovne studije
 • 2010.. Akademske specijalističke studije iz kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Begradu.
 • 2014. Specijalizacija iz Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • 2017. Doktorkse studije iz nefrologije – pohadjam, Medicinski fakultet Univerziteta u Begradu.
 • 2018. Subspecijalizacija nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Begradu.

Autor je i koautor više članaka u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i udžbenicima.