Rođena u Nišu 1992. godine, završila je Srednju medicinskuškolu “Beograd”, a potom Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2019. godine. Učestvovala je na mnogobrojnimkongresima kao autor i koautor naučnih radova.

Radno iskustvostekla je kao stažista Doma zdravlja Zvezdara i Urgentnog centra Srbije, kao nastavnik medicinske grupe predmeta u srednjoj školi “Sveti Sava” i potom kao lekar u kontakt centru“Medigroup”

Od 2023. godine zaposlena kao specijalizantsportske medicine u sportskoj ordinaciji “Cardiosport”.