Rođena u Beogradu 1987. godine, završila osnovnu školu i gimnaziju u Beogradu i medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2013. godine.

Kako joj tokom studija najveću pažnju privlači srce, odlučuje da volonterski radi na Klinici za kardiohirugiju UKCS gde je i danas u stalnom radnom odnosu.

Upisuje specijalizaciju iz interne medicine dominantno se baveći kardiologijom.

Učestvuje u izradi naučnih radova. Prati aktuelnosti u kardiologiji, posećuje stručne sastanke i kongrese. Obzirom da se i sama ceo život bavi sportom srećna je što ima priliku da sa doprinese sportskoj medicini.