Rođena u Valjevu 1993. godine, završila osnovnu školu i gimnaziju na Ubu i medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2018. godine.

Radno iskustvo stekla kao doktor medicine u ‘’Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih sa kućnim lečenjem i negom” 2019. godine.

Od 2019. zaposlena u sportsko medicinskom centru “Cardio sport”.

Od 2020. lekar na specijalizaciji iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirugije na Vojnomedicinskoj akademiji.

Učesnik je mnogobrojnih međunarodnih kongresa u inostranstvu i u Srbiji, autor i koautor više stručnih radova iz oblasti biomedicinskih nauka.