Rođen u Beogradu 1982. godine, završio srednju medicinsku školu u Zemunu, medicinski fakultet i specijalizaciju iz kardiohirurgije sa odličnom ocenom na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Učesnik je mnogobrojnih međunarodnih kongresa u inostranstvu i u Srbiji, autor i koautor više stručnih radova objavljenih u internacionalnim časopisima iz oblasti biomedicinskih nauka.

Trenutno na doktorskim akademskim studijama iz oblasti kliničke i eksperimentalne hirurgije.

Završio kurs transtorakalne ehokardiografije na IKVB Dedinje.

Zaposlen kao kardiohirurg na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” – nacionalnom institutu za srce i krvne sudove.