Rođen u Beogradu 1987. godine, završio osnovnu i srednju školu u Beogradu.

Nakon završene visoke medicinske škole u Beogradu završava evropsku školu anestezije i reanimacije (ERC-ALS) 2015 godine.

Kliničke specijalističke studije iz oblasti anestezije i reanimacije završio je 2017 godine.

Na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021 godine magistrira, a školske 2022/2023  godine upisuje doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu izborno područije fiziologija sa sportskom medicinom.

Od 2009 dodine zaposlen na Klinici za kardiohirurgiju UKCS u službi anestezije i reanimacije.

Od 2019 zaposlen u ordinaciji sportske medicine Cardio Sport.

Za vreme pandemije virusa SARS CoV2 obavljao je funkciju glavnog koordinatora kovid bolnice Batajnica.

Član je transplantacionog tima Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije.

Učesnik mnogobrojnih međunarodnih kongresa u zemlji i inostranstvu.

Autor i koautor mnogobrojnih naučnih radova.

Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa najtežim kardiohirurškim pacijentima kao i višegodišnje iskustvo u prevenciji i lečenju sportista i sportskih povreda.