Rođena u Beogradu 1944. godine, završila gimnaziju prirodno-matematički smer i medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1970. godine.

Usavršavanja:

 • specijalizacija iz medicine sporta (tada fiskulturne medicine) 1979 godine
 • uža specijalizacija – funkcionalna medicina 1989 godine sa temom „Nivo fizičke aktivnosti i vodeći faktor rizika za pojavu koronarne bolesti u izabranoj populaciji
 • škola ultrazvuka Kragujevac ultrazvuk u dijagnostici u neurologiji i angiologiji 1991 – radila dopler arterija i vena nogu i ruku
 • ECPD škola za TCM tri kursa 1994
 • napredni kurs akupunkture Peking, Univ. za TKM 1995
 • ECPD seminar elektrostimulacije 2001
 • Osnovni edukativni kurs kvantne medicine; Viši nivo kvantne medicine MRT 2008
 • škola klasične homeopatije 2009-2010
 • Viši nivokvantne medicine BRT 2011
 • zvanje primarijus 2005
 • sudski veštak iz oblasti sportske medicine

Seminari i simpozijumi:

 • FIMS simpozijum sp.medicine 1977
 • ICMART kongres Sofija 1995
 • Internacionalni simpozium akupunkture moksibustije i masaže Peking 1995
 • 8-mi kongres Udruženja za minimalnu invazivnu terapiju Komo 1996
 • ICMART kongres Nikozia 1997
 • 9-ti kongres Udruženja za minimalnu invazivnu terapiju Kjoto 1997
 • kongres sportske medicine Tel Aviv 1998
 • ICMART 2000 Beč
 • kontinuirana medicinska edukacija – Akutna i hronična obolenja vena 2004

Radno iskustvo:

 • Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicine sporta od 1974-1989
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice 1989-2009
 • Qunttas Viva 2012-2013
 • Medi group od 2014 do 2017
 • Sportsko medicinski centar Cardio Sport od 2019 i dalje