Rođena u Beogradu 1985. godine, završila je Visoku zdravstvenu školu strukovinih studija u Zemunu.

Radno iskustvo:

  • 2006. – Urgentni centar Univerzitetskog KC Srbije (Metabolicka jedinica)
  • – i dalje – Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS, Odeljenje za metabolicke poremecaje, intenzivni tretman i celijsku terapiju u dijabetesu – na poziciji glavne medicinske sestre

Profesionalna članstva:

  • Komora medicinskih sestara i tehničara
  • Udruženje sestara, medicinskih tehničara ‘’Sestrinstvo’’
  • Udruženje sestara u dijabetologiji

Predavač na domaćim i stranim kongresima, simpozijumima, seminarima kao autor i koautor.

Član istraživackog tima u sprovođenju kliničkih studija

Edukator pacijenata obolelih od dijabetesa u primeni novih metoda u kontroli bolesti