Služba fizikalne medicine Cardiosport ordinacije i rehabilitacije se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijenata sa različitim oštećenjima koštano-zglobnog, mišićnog i nervnog sistema.

Fizikalni pregled obavlja lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije gde se stiče uvid u stanje lokomotornog  aparata kao i opšte stanje pacijenta. Nakon pregleda pacijent se upućuje vrlo često na dopunsku dijagnostiku (RTG, MRI, UZ, Dopler, laboratorijske  analize) i/ili konsulatativne specijalističke preglede (ortoped i neurolog najčešće).

 

Značaj fizikalne terapije se ogleda u:

 • kontrolisanju bola sa smanjenom potrebom za upotrebom analgetika,
 • poboljšava se oporavak od povrede ili traume, moždanog udara ili paralize,
 • prevencija pada i poboljšanje balansa,
 • omogućavanje sportistima da maksimiziraju svoje performanse jačanjem određenih delova tela.

Najčešće indikacije (stanja i simptomi) za primenu fizikalne terapije:

 • stanja posle trauma: kontuzija, distenzija, distorzija, luksacija, fraktura
 • degenerativni reumatizam: zglobni (spondiloza, gonartroza, koksartroza) i vanzglobni (tendinitis, miofibrozitis, bursitis)
 • smirene forme zapaljenskog reumatizma: reumatoidni artritis, juvenilni hronični artritis, psorijatični artritis, Behterova bolest
 • neurološka oboljenja: neuralgije, neuritis, oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema, moždani udar, povrede kičmene moždine i mozga, Parkinsonova bolest, multipla skleroza,
 • oboljenja periferne cirkulacije: funkcionalne promene na krvnim sudovima-spazmi i organske promene- ateroskleroza, dijabetična angiopatija, Rejnoova bolest,
 • pedijatrijska stanja: cerebralna paraliza, mišićne distrofije, spina bifida, tortikolis, kašnjenja u razvoju i druga stanja koja utiču na mišićno-skeletni sistem deteta,

Kontraindikacije (stanja i oboljenja kod kojih se terapija ne može primeniti):

 

 • Opšte (zajedničke za sve vidove fizikalne terapije): akutne infektivne bolesti, febrilna stanja, krvarenja, malignitet, srčana i bubrežna insuficijencija,
 • Posebne (specifične za pojedine fizikalne procedure): galvanska struja se ne primenjuje kada postoji metal u tkivu, terapija elektromagnetnim poljem se ne primenjuje kod osoba koje imaju pejsmejker, termoterapijski agensi se ne primenjuju kada postoji zapaljenje kože, potkožnog tkiva, venskih i limfnih sudova, elektroterapijski agensi se ne primenjuju preko oštećene kože jer mogu izazvati opekotine.

Kako se izvodi fizikalna terapija

Pre sprovođenja fizikalne terapije fizioterapeut objašnjava pacijentu kako će se pripremiti za terapiju, kako se i šta izvodi, koliko traje i šta će pacijent osećati tokom primene terapije. Takođe, pacijentu treba objasniti da terapija neće biti bolna, neprijatna i da treba maksimalno da sarađuje kako bi lečenje dalo optimalne rezultate.  

Fizikalna terapija u Cardiosportu:

 • mehanoterapija (lečenje primenom mehaničke energije): masaža (terapeutska, sportska, relax) i kineziterapija-terapija pokretom (vežbe),
 • fototerapija (lečenje primenom svetlosne energije): monohromatskim svetlom (laser),
 • elektroterapija (lečenje primenom električne energije): terapija jednosmernim i naizmeničnim strujama
 • sonoterapija (terapija ultrazvukom),
 • magnetoterapija (lečenje primenom energije magnetnog i elektromagnetnog polja)

Najčešće indikacije (stanja i simptomi) za primenu fizikalne terapije:

 • stanja posle trauma: kontuzija, distenzija, distorzija, luksacija, fraktura
 • degenerativni reumatizam: zglobni (spondiloza, gonartroza, koksartroza) i vanzglobni (tendinitis, miofibrozitis, bursitis)
 • smirene forme zapaljenskog reumatizma: reumatoidni artritis, juvenilni hronični artritis, psorijatični artritis, Behterova bolest
 • neurološka oboljenja: neuralgije, neuritis, oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema, moždani udar, povrede kičmene moždine i mozga, Parkinsonova bolest, multipla skleroza,
 • oboljenja periferne cirkulacije: funkcionalne promene na krvnim sudovima-spazmi i organske promene- ateroskleroza, dijabetična angiopatija, Rejnoova bolest,
 • pedijatrijska stanja: cerebralna paraliza, mišićne distrofije, spina bifida, tortikolis, kašnjenja u razvoju i druga stanja koja utiču na mišićno-skeletni sistem deteta,

Kontraindikacije (stanja i oboljenja kod kojih se terapija ne može primeniti):

 

 • Opšte (zajedničke za sve vidove fizikalne terapije): akutne infektivne bolesti, febrilna stanja, krvarenja, malignitet, srčana i bubrežna insuficijencija,
 • Posebne (specifične za pojedine fizikalne procedure): galvanska struja se ne primenjuje kada postoji metal u tkivu, terapija elektromagnetnim poljem se ne primenjuje kod osoba koje imaju pejsmejker, termoterapijski agensi se ne primenjuju kada postoji zapaljenje kože, potkožnog tkiva, venskih i limfnih sudova, elektroterapijski agensi se ne primenjuju preko oštećene kože jer mogu izazvati opekotine.

Kako se izvodi fizikalna terapija

Pre sprovođenja fizikalne terapije fizioterapeut objašnjava pacijentu kako će se pripremiti za terapiju, kako se i šta izvodi, koliko traje i šta će pacijent osećati tokom primene terapije. Takođe, pacijentu treba objasniti da terapija neće biti bolna, neprijatna i da treba maksimalno da sarađuje kako bi lečenje dalo optimalne rezultate.  

Fizikalna terapija u Cardiosportu:

 • mehanoterapija (lečenje primenom mehaničke energije): masaža (terapeutska, sportska, relax) i kineziterapija-terapija pokretom (vežbe),
 • fototerapija (lečenje primenom svetlosne energije): monohromatskim svetlom (laser),
 • elektroterapija (lečenje primenom električne energije): terapija jednosmernim i naizmeničnim strujama
 • sonoterapija (terapija ultrazvukom),
 • magnetoterapija (lečenje primenom energije magnetnog i elektromagnetnog polja)