SKOLIOZA KOD DECE

Skolioza odnosno kriva kičma je jedan od najčešćih deformiteta kičmenog stuba.  Pored ovog deformiteta kičmenog stuba spomenula bih i kifozu, lordozu i ravna leđa koji takođe spadaju u jako česte deformitete.Ovog puta će biti reči o skoliozi kod dece.

Za prevenciju bilo kog deformiteta kičmenog stuba prvi preduslov je pravilno držanje tela. Svako odstupanje od harmoničnog i ritmičnog kretanja uslovljeno biomehaničkim promenama izaziva patološke promene koštano-zglobnog sistema.

Kako nastaje skolioza

Postoji više teorija o nastanku skolioze treba spomenuti neke najznačajnije i najčešće. Iako, uzrok nastanka nije potpuno jasan, jedan od najčešćih je loše držanje. Ovo je takozvana “funkcionalna skolioza“.

Važno je govoriti i o „strukturalnoj skoliozi“ koja nastaje usled promena na koštanim strukturama (rebra, pršljenovi) ali i mišićnim strukturama i ligamentima.

Kada govorimo o deformitetima na koštanim strukturama najčešće su to deformiteti pršljenova. Jedna od teorija je da disproporcija pritiska na delove kičmenih pršljenova može da uslovljava bočno krivljenje.

Pored estetskih problema skolioza može biti propraćena i mnogo ozbiljnijim funkcionalnim problemima na unutrašnjim organima, a posebno organi grudnog koša mogu biti pogođeni. važno je da napomenem da se ovo dešava kod težih oblika skolioze. Takođe može biti otežana ili potpuno ograničena fizička aktivnost i bavljenje sportom kod dece.

Evolucija skolioze i kako je prepoznati  

Za definitivnu dijagnozu skolioze potrebno je obratiti se lekaru. Lekar najčešće na osnovu kliničkog pregleda može da utvrdi da li pacijent ima deformitet kičmenog stuba . Pored kliničkog pregleda i rendgenski snimak i kineziološka analiza može biti deo dijagnostike. Najčešće je samo klinički pregled lekara sasvim dovoljan. Prilikom pregleda pacijent se posmatra sa prednje, bočne i zadnje strane. Obraćamo pažnju na položaj glave, visinu ramena, položaj lopatica, položaj karlice, merenje trouglova stasa, postojanje i visina grbe, translacija kičmenog stuba itd.. Na osnovu ovakvog pregleda možemo dati konačno mišljenje i savet za dalju terapiju ili možemo poslati na dalja ispitivanja.

Za evoluciju skolioze važi da što se ranije javi ovaj deformitet kičmenog stuba ima veću mogućnost pogoršanja. Važno je na vreme preduzeti određene mere. Ukoliko se ranije otkrije ima povoljniji ishod. Što je veći stepen krivine kičme veći je i rizik od brže progresije ovog deformiteta kičme.  U lekarskoj praksi je uobičajen termin da “skolioza raste sa detetom”, a sa prestankom rasta ne progredira značajno.

Terapija i prevencija

Individualni pristup u lečenju skolioze je od izuzetne važnosti. Kod korektivnih vežbi svrha je da se poboljšaju mišićni tonus i držanje, kao i fleksibilnost kičme. Za uspeh terapije je najbitniji kontinuitet, upornost i pravilno izvođenje vežbi.

Kada je manji stepen zakrivljenosti u pitanju, preporučuje se fizička aktivnost i aktivno učešće u sportu. Kod srednje teških oblika skolioze moguća je fizička aktivnost  uz zabranu doskoka i opterećenja kičmenog stuba. Kod teških oblika skolioze postoji povećan rizik i treba uzeti u obzir i eventualne respiratorne tegobe koje nastaju usled ovog deformiteta.

Cilj terapije je sprečavanje progresije i maksimalna moguća korekcija deformiteta. Uspeh lečenja zavisi od više faktora: uzroka nastanka, stepena krivine, uzrasta deteta, tipa skolioze i mnogih drugih faktora. Tako na primer kod funkcionalnih skolioza je bitno poboljšati posturalni stav i sprovođenje vežbi za opštu kondiciju. Strukturalne skolioze se leče kombinovano, i uglavnom nema potrebe za hirurškom terapijom. Pored konzervativne terapije neophodno je spomenuti i korektivne ortoze, midere, koji se nose kada je krivina skolioze veca od 25 stepeni i kada se pacijent i dalje raste i razvija. Mideri se nose celodnevno, a uloga je da se spreči pogoršanje vec postojeće skolioze. Operativni zahvat je još jedna opcija za lečenje i praktikuje se kod težih oblika skolioze.

Savet roditeljima i deci jeste da ključ uspeha ne leži u lečenju skolioze već u prevenciji, praćenju i edukaciji dece i roditelja u fazi rasta i razvoja. Treniraj zdravo!

Korišćenjem našeg sajta prihvatate našu Politiku Privatnosti.